Palleløfter-producent griber den grønne dagsorden

Ole Almeborg A/S er begyndt at løfte sin grønne dagsorden på sammenhængende og effektiv vis. NIRAS har hjulpet virksomheden ved at gennemføre en audit og identificere seks konkrete initiativer til grøn omstilling.

Ole Almeborg A/S er et af Danmarks førende selskaber inden for design og produktion af kundetilpassede løsninger til intern transportmateriel, herunder ikke mindst palleløftere. Virksomheden har længe været fast besluttet på at påtage sig den grønne dagsorden og gøre den til en integreret del af sine procedurer. 

NIRAS har hjulpet firmaet med at udvikle en ny strategi for bæredygtighed, herunder en handlingsplan.

Ole Almeborg A/S valgte FN’s 17 Verdensmål som rammen om bæredygtighedsindsatsen. Man valgte at fokusere på vand, energi, sundhed og sikkerhed i produktionen,  CO2 udledning, affald og biodiversitet.

NIRAS udførte en audit af Ole Almeborg A/S’ produktion for at identificere de bedste områder for forbedringer og indsatser. I alt identificerede NIRAS 25 forskellige muligheder.

Ud af disse forskellige alternativer udvalgte man seks initiativer:

  • Implementere fortløbende forbedringer for bæredygtighed
  • Udskifte varme- og kølingssystemer på kontorerne med energieffektive varmepumper
  • Reparere utætheder på trykluftsystem
  • Grøn indkøbspolitik
  • Udskiftning af maletunnel til enhed der bruger mindre energi og færre kemikalier
  • Udskiftning af lysstofrør med LED for at spare energi

https://www.niras.dk/projekter/ole-almeborg-as-loefter-den-groenne-dagsorden/?fbclid=IwAR2At1okvKDEhNQKudlvwta5xvVEQ_taxrYdQSfSf3mU94RdnnyK4yvs3-U